JAN KOWALSKI

KANCELARIA ADWOKACKA

JAN KOWALSKI

KANCELARIA ADWOKACKA

" Bez praw nie może być prawdziwej wolności"

O MNIE

Jan Kowalski

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę kancelarię adwokacką, w ramach której oferuję pomoc prawną klientom indywidualnym, jak również podmiotom gospodarczym.

Swoje doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach w Warszawie, specjalizujących się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Dlatego też w dużej mierze moja praktyka zawodowej skupia się na prawie karnym.  Do każdego klienta zawsze podchodzę indywidualnie, oraz służę pomocą na każdym etapie postępowania.  

Swoje doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach w Warszawie, specjalizujących się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Dlatego też w dużej mierze moja praktyka zawodowej skupia się na prawie karnym.  Do każdego klienta zawsze podchodzę indywidualnie, oraz służę pomocą na każdym etapie postępowania.  

NASZ ZESPÓŁ

Adwokat

Prawnik

Adwokat

Prawnik

Sylwia Cieśka

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę kancelarię adwokacką, w ramach której oferuję pomoc prawną klientom indywidualnym, jak również podmiotom gospodarczym.

Swoje doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach w Warszawie, specjalizujących się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Dlatego też w dużej mierze moja praktyka zawodowej skupia się na prawie karnym.  Do każdego klienta zawsze podchodzę indywidualnie, oraz służę pomocą na każdym etapie postępowania.  

Mariusz Knap

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę kancelarię adwokacką, w ramach której oferuję pomoc prawną klientom indywidualnym, jak również podmiotom gospodarczym.

Swoje doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach w Warszawie, specjalizujących się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Dlatego też w dużej mierze moja praktyka zawodowej skupia się na prawie karnym.  Do każdego klienta zawsze podchodzę indywidualnie, oraz służę pomocą na każdym etapie postępowania.  

Marcin Januszewski

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę kancelarię adwokacką, w ramach której oferuję pomoc prawną klientom indywidualnym, jak również podmiotom gospodarczym.

Swoje doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach w Warszawie, specjalizujących się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Dlatego też w dużej mierze moja praktyka zawodowej skupia się na prawie karnym.  Do każdego klienta zawsze podchodzę indywidualnie, oraz służę pomocą na każdym etapie postępowania.  

Krzysztof Bukowski

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzę kancelarię adwokacką, w ramach której oferuję pomoc prawną klientom indywidualnym, jak również podmiotom gospodarczym.

Swoje doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach w Warszawie, specjalizujących się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie karnym. Dlatego też w dużej mierze moja praktyka zawodowej skupia się na prawie karnym.  Do każdego klienta zawsze podchodzę indywidualnie, oraz służę pomocą na każdym etapie postępowania.  

OFERTA

PRAWO
CYWILNE

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego. Główny źródłem prawa cywilnego jest ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.). Prawo cywilne uznawane jest za podstawę prawa prywatnego i znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Z tego powodu jego znajomość jest warunkiem koniecznym w pracy każdego prawnika.

PRAWO
PRACY

Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

PRAWO
RODZINNE

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

PRAWO
GOSPODARCZE

Prawo gospodarcze zwyczajowe określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne, często jednak bywa synonimem publicznego prawa gospodarczego.

PRAWO
SPADKOWE

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Majątkowe prawa i obowiązki zmarłego z reguły przechodzą na inny podmiot (w szczególności na spadkobierców), a nie wygasają (przykładem uprawnienia wygasającego najpóźniej w chwili śmierci osoby fizycznej jest zgodnie z art. 299 kodeksu cywilnego służebność osobista). Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący

PRAWO
KARNE

Prawo karne sensu largo to zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy oraz dokumentacją. Całkowity koszt prowadzenia sprawy podawany jest każdorazowo przed przystąpieniem do jej prowadzenia. Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną może przybrać następujące formy:

 – ryczałtowe (za prowadzenie sprawy np. przed sądem),

– godzinowe (uzależnione od ilości zewidencjonowanych godzin pracy),

– zadaniowe (np. za przygotowanie pozwu, apelacji, wezwania do zapłaty).

KONTAKT

LOKALIZACJA

Ul. Wyszyńskiego 17

62-800 Kalisz

GODZINY PRACY

10:00  – 22.00 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Napisz do Nas